Sushi słownik

Bancha

Japońska herbata codzienna. Intensywny smak i nieco niższa zawartość kofeiny. Bancha produkowana jest z liści tych samych krzewów, co sencha. Zbierane są jednak większe, mniej delikatne liście położone niżej na gałązkach krzewu, lub też stosuje się liście z późniejszych, letnich i jesiennych zbiorów.
Znajduje się w: Słownik sushi